Privacy
verklaring

Uw e-mailadres

Voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven is registratie van uw e-mailadres noodzakelijk. De e-mail kan, naast de door u gevraagde informatie, incidenteel informatie over andere internetactiviteiten bevatten.

Uw persoonlijke gegevens

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen. De gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt, nadat u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen op beveiligde webservers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden. Neem contact met ons op als u wilt dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen.

Aanpassen privacyverklaring

BlueNote Belastingadvies behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.  Wordt de privacyverklaring ingrijpend gewijzigd dan melden wij dit op onze website. Indien u vragen en/of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail sturen naar info@bluenotebelastingadvies.nl.