Afschaffing VAR uitgesteld

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties wordt wellicht uitgesteld. Met deze Wet wordt beoogd de VAR af te schaffen. De Staatssecretaris van Financiën merkt omtrent de Wet het volgende op:

  • De streefdatum voor de inwerkingtreding wordt 1 april 2016 in plaats van 1 januari 2016;
  • Overeenkomsten die voor 1 februari 2016 worden voorgelegd aan de Belastingdienst, zijn voor 1 april 2016 beoordeeld;
  • Er geldt een implementatietermijn tot 1 januari 2017. Opdrachtgevers en opdrachtnemers krijgen tot 1 januari 2017 de tijd om zo nodig hun werkwijze aan te passen aan een werkwijze die is voorzien in een voorbeeld- of modelovereenkomst;

en

  • Het wetsvoorstel heeft geen terugwerkende kracht, dus tot moment van de inwerkingtreding van de wet blijft de vrijwarende werking van de VAR bestaan.

Terugbelverzoek

Vul hier uw naam in alstublieft.
Ongeldige invoer.
Invalid Input