Herziening box III-heffing per 2017

De vermogensrendementsheffing in box III wordt per 1 januari 2017 ingrijpend veranderd. De heffing blijft gebaseerd op een forfaitair rendement, maar het huidige forfaitaire rendement van 4% wordt genuanceerd om de heffing meer in lijn te brengen met de werkelijk behaalde rendementen.

Het kabinet stelt voor om het forfaitaire rendement van 2017 te baseren op de landelijk gemiddelde verdeling van het box III-vermogen over spaargeld en beleggingen. Deze vermogensmix wordt afgeleid uit alle belastingaangiften voor box III over 2012.

Het forfaitaire rendement wordt elk jaar weer opnieuw vastgesteld, voorafgaand aan het belastingjaar, op basis van de meest recente gegevens omtrent het werkelijk behaalde rendement.

Het box III-vermogen wordt voor de belastingheffing verdeeld over drie schijven, met een gemiddelde vermogensmix per schijf. Dat leidt tot een oplopend forfaitair rendement (zie tabel). Het heffingsvrije vermogen wordt per 1 januari 2017 verhoogd naar € 25.000 per persoon. Het tarief blijft 30%, voor het spaardeel en beleggingsdeel, en ongeacht de omvang van het vermogen.

Op basis van de voorlopig vastgestelde rendementen; definitieve vaststelling in 2016

Vermogen meer dan Vermogen niet meer dan  
0 25.000 vrijgesteld
25.000 100.000 2,91%
100.000 1.000.000 4,69%
1.000.000 en hoger 5,50%

Bron: BelastingBelangen – Belastingplan 2016

Terugbelverzoek

Vul hier uw naam in alstublieft.
Ongeldige invoer.
Invalid Input