Bezwaarschriften tegen vermogensrendementsheffing aangewezen als massaal bezwaar

In een besluit van 26 juni 2015 (BLKB2015/903M) heeft de Staatssecretaris van Financiën bekend gemaakt dat bezwaarschriften tegen vermogensrendementsheffing waarin een bepaalde rechtsvraag aan de orde is, worden aangewezen als massaal bezwaar. Dit betekent onder meer dat belastingplichtigen geen bezwaar meer hoeven te maken om mee te liften in deze bezwaarprocedure.

De massale bezwaarprocedure heeft betrekking op de volgende rechtsvraag:
Is de vermogensrendementsheffing zoals vastgelegd in artikel 5.2, eerste lid van de Wet IB 2001, op spaarsaldi naar haar aard in strijd met artikel 1, eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden zonder dat in geschil is of er sprake is van een schending van de fair balance op grond van een individuele of excessieve last?

De toezegging massaal bezwaar geldt alleen voor aanslagen die op 26 juni 2015 nog niet onherroepelijk vaststaan. Een aanslag staat nog niet onherroepelijk vast als de bezwaartermijn of beroepstermijn nog niet is verstreken.

De Tweede Kamer moet zich nog met de aanwijzing als massaal bezwaar verenigen. Als de Tweede Kamer binnen vier weken na toezending van de aanwijzing aan de Tweede Kamer besluit om zich niet met de aanwijzing te verenigen, zal de aanwijzing als massaal bezwaar vervallen.

Bron: Rijksoverheid

Terugbelverzoek

Vul hier uw naam in alstublieft.
Ongeldige invoer.
Invalid Input